dinsdag 3 december 2013

STADGENOOT | MISDADIGE LEVENS ONTWRICHTENDE RENOVATIE

Beste medebewoners,

Nieuwe Folder
U heeft weer een folder (nr. 2) inzake de misdadige levens ontwrichtende renovatie van woningcorporatie Stadgenoot gekregen. Zelf ben ik er helemaal kapot van en lig er dan ook wakker van.

Schrijftaal in folder anders dan spreektaal op informatieavond
De spreektaal op de informatieavond was heel anders dan de schrijftaal in deze folder. Werd op de informatieavond nog heel vriendelijk gedaan, behalve tegen Nico van den Ham, in deze folder gaat het over wij moeten dit en nog eens wij moeten dat en dat alles op een gebiedende toon. 'Meewerken anders dan zul je wel een zien wat wij doen'.

Uitermate Misdadig
In de folder zit een inlegvel en daar staan veel meer werkzaamheden op vermeld, dan de gladde glijers Van Stadgenoot ons hebben voorgelogen op de misleidende informatie avond in Hotel Cassa. Mij zelf lopen de rillingen over de rug als ik die folder goed doorlees en vind dit alles extreem misdadig. Alles, maar dan ook alles wat je in zo'n extreem klein, volstrekt niet te verbeteren, zeer gehorig 'muizenhok' kunt overhoop halen, halen ze overhoop! En dat terwijl je er in zit. Ik zelf heb alles bij elkaar een woning van 22 vierkante meter, en weet niet eens waar ik mijn spullen moet laten.

Nico van den Ham had op informatie avond wél gelijk!
Sommige bewoners hebben tegen mij gezegd, dat ik ongelijk had inzake het recht op een wisselwoning en een vergoeding van  €5.568,- Ook Stadgenoot melde in hun vorige folder over een bewoner (daar bedoelden zij mij mee), die ten onrechte stelde dat wij recht hebben op een vergoeding.

Even vergeten dat we met een criminele organisatie te doen hebben
Ik had en heb nog eens alles uitgezocht en het is wettelijk vastgesteld, dat u bij een zeer ingrijpende renovatie wel degelijk recht heeft op een wisselwoning en die vergoeding. Waar ik in mijn naïviteit geen rekening mee heb gehouden is dat Stadgenoot een criminele organisatie is, die middels een misdadige en een slinkse actie onder die vergoeding en die wisselwoning uit komt. Een en ander past dan ook precies in de  >>> asociale en criminele werkwijze van Stadgenoot waar ik op mijn andere website zo vaak over publiceer.

Ontzettend naïef

Ik heb al zo veel met Stadgenoot >>> meegemaakt en het is erg naïef van mij geweest, om geen rekening te houden met de slinkse werkwijzen van Stadgenoot en haar kliek.

Keukenblok
Het keukenblok in mijn zeer gehorige kleine 'muizenwoning' van 22 vierkante meter is nodig aan vervanging toe. Dat hele kleine keukenblok is nou net wat het meeste aan vervanging toe is. Met al het andere, wat vervangen moet worden volgens Stadgenoot is helemaal niets mis! Het goedkope armzalige spaanplaten mini keukentje heeft het helemaal gehad. Maar die paar kleine kastjes gaat de misdaadgroep Stadgenoot nou net niet vervangen, zo staat ook in de folder vermeld.

Aan het keukenblok worden wel veranderingen aangebracht!
De afvoer van de keuken (blok) wordt veranderd en de bovenste keukenkasten worden ook verandert  i.v.m. condens afvoer. De folder vermeld niet, wat er gaat gebeuren als het spaanplaten keukenblok tijdens de werkzaamheden in elkaar stort. Stadgenoot zal het dan wel weer aan elkaar lijmen, want vervangen kost geld.

Douche
Als u een nieuwe douche zou krijgen, komt u ook in aanmerking voor vergoeding zo vermeld de folder. Wat wordt daarmee bedoeld?  Wat is dat, een nieuwe douche krijgen? Een nieuwe douchekop? Blijkbaar wel, want leest u maar eens goed wat ze allemaal in uw douche/badkamer willen gaan doen. Alles wordt overhoop gebroken! U krijgt een volledig andere douche-ruimte, behalve de douchekop en de kranen! Leest u het inlegvel van de folder nog maar eens goed, het is verschrikkelijk wat er allemaal gaat gebeuren terwijl u er in moet blijven en gratis thuis moet zijn van uw baas Stadgenoot.

Douchekop, kranen en keukenblok
De kranen zijn bij mij, net zoals het keukenblok helemaal aan hun einde. Daar wordt niets mee gedaan, want dat kost geld. Die mag de huurder zelf gaan vervangen. En u weet het waarschijnlijk wel, kranen kosten veel geld, heel veel geld! Al het andere wat ze gaan doen is is volstrekt overbodig en is alleen maar bedoeld om in de toekomst de huur te verhogen! Niet direct, want dan gaat u nu dwarsliggen en dat willen ze natuurlijk niet. Maar in de toekomst krijgt u die huurverhoging wel, let maar op als het door gaat!


Stadgenoot vol leedvermaak, sarcastisch en crimineel!

Op bladzijde 2 van de folder wordt u in de 7e alinea op een uitermate vuile, sarcastische wijze uitgelegd, dat u geen cent krijgt. Het asociale Stadgenoot brengt u op de meest denkbare hatelijke wijze op de hoogte, dat het in de winter vervangen van de verwarming en de kozijnen wel onder de werkzaamheden 'verbeteringsingrepen' vallen, maar dat u voor alle ellende daar toch geen cent voor krijgt! Dat betekent dus wel degelijk, dat die ingrepen wettelijk, wel voor vergoeding in aanmerking komen!

Asociaal gemeentebestuur
'Maar daar geldt nu juist weer geen financiële vergoeding voor,' zo vermeld Stadgenoot vol leedvermaak!  Dit omdat Stadgenoot daar afspraken over heeft gemaakt met de  -wij hebben volstrekt schijt aan ons inwonersgepeupel- gemeente  Aso-Amsterdam! Gemeente Amsterdam is er niet voor u, maar voor Stadgenoot!
Met het ziekelijke, sarcastische genoegen om anderen te kwellen, wordt ook nog vermeld, dat Stadgenoot het heel vervelend vind voor u, dat u geen vergoeding krijgt. Kan het nog vuiler!


Misdadige renovatie gaat misschien niet door
Uit zeer betrouwbare bron heb ik te horen gekregen, dat de renovatie in de woningen misschien niet door gaat. Ik vind het heel vervelend, dat ik niet kan vertellen wie mij dat heeft verteld. Als ik dat doe vertellen ze mij nooit meer wat! Maar ik moet u dus mededelen dat ik geen bewijs heb inzake deze mededeling! 

Oproep om zo veel mogelijk tegen te werken
Wel roep ik diegenen die tegen de misdadige renovatie op zien en voor wie het allemaal te veel is. Werk zo veel mogelijk tegen! Luister niet naar de bewonerscommissie=Stadgenootcommissie! Neem uw eigen beslissing wat te doen. 
______________________________________________________________

Kort nieuws inzake de renovatie:

Meerdere mensen krijgen geen antwoord op brieven en of e-mails van Stadgenoot.

Zoals: Ik ga 2 maanden naar Amerika, hoe moet dat nou? Geen antwoord!

Zoals: Mijn vader is opgenomen in een zorginstelling en mijn moeder heeft een zware hartaanval gehad, ik moet daardoor de komende tijd in Groningen zijn. Wat moet ik doen? Geen antwoord!


Zoals: Ik moet vrij nemen om thuis te zijn als de bouwvakkers komen. Dat kost mij veel geld. Wordt dat gecompenseerd, of moet ik mij gratis dienstbaar stellen voor Stadgenoot? Geen antwoord!

Geen antwoord van het asociale Stadgenoot. Dat is overigens al jaren een algemene klacht in heel Amsterdam.

Enkele bewoners die al hadden getekend, maar hebben daar inmiddels veel spijt van!
Een handlangster van Stadgenoot, die ook in het gebouw woont en die zich regelmatig door Stadgenoot en haar kliek laat misbruiken, inzake valse informatie over anderen, zit al meer dan een week op kosten van Stadgenoot in een hotel omdat zij niet tegen de boorgeluiden kan!*     U krijgt geen cent!!!
 
Op de vorige bewonerscommissie = Stadgenootcommissie, heeft de voorzitster van die commissie een formulier van en namens woningcorporatie Stadgenoot ter ondertekening stiekem aan een 80 jarige half blinde bewoonster uitgereikt! De 2 andere leden van de Commissie wisten hier niet van! Oordeel zelf!!!

Teken niets, laat u niet overhalen door de voorzitster van de bewonerscommissie!


Op de vorige bewonerscommissie = Stadgenootcommissie, is een lid van die commissie bijna aan gevlogen door 2 bewoners, omdat Nico van den Ham van dat lid van de commissie niet tegen een andere bewoner mocht zeggen dat hij beter niet kon tekenen. Is dit een bewonerscommissie of een woningcorporatiecommissie?

Vorige >>> bijeenkomst woningcorporatiecommissie


* Deze informatie geloof ik wel degelijk, maar kan die niet bewijzen!