donderdag 26 december 2013

STADGENOOT | RENOVATIE | MODELWONING REGELRECHT PRUTSWERK!


MODELWONING LOUISE WENTHUIS ZIET ER NIET UIT!!!

IS MIEP CORNELISSE UIT DE BEWONERSCOMMISSIE GEGOOID?

OF HEBBEN WIJ NU 2 BEWONERSCOMMISSIES?


Modelwoning 
Melde ik op 13 december jl. al dat de modelwoning op nr. 161 er niet uit ziet, de bewonerscommissie is nu dan ook tot die conclusie gekomen. Zij vermelden dat in haar nieuwsbrief die wij in de brievenbus hebben gekregen. De CV Ketel, zo schrijft de commissie terwijl dat al lang bekend was, neemt de volledige ruimte tussen de keukenkastjes in beslag.

Met gestrekte rug afwassen
Dat betekend dat u met een rechte rug uw afwas, handwas of wat ook moet doen anders stoot u uw hoofd aan uw C.V. ketel. In de nog kleinere woningen zal er een keukenkast verplaatst moeten worden, omdat die eenkamerwoningen een veel kleiner aanrechtblad hebben dan de andere woningen. Dat betekent dat de (ook veel kleinere) kastjes dichter bij elkaar hangen. Daar past dus geen ketel tussen. 

Expansievat in het kleine 'muizenwoning-halletje'
Het expansievat komt in uw piepkleine* halletje te hangen. Dat is natuurlijk geen gezicht en de vraag is hoe hoog hangt dat vat? Met andere woorden stoot u daar uw hoofd ook niet aan? U vraagt zich wellicht af, waarom ik zelf niet in die woning ben gaan kijken hoe hoog dat vat hangt. Mijn antwoord daarop is, omdat ik dat niet durf! 
Lees de berichten die  >>>  gaan over Stadgenoot en haar kliek  op mijn andere (hoofd)website en u zult mijn angst voor deze criminele organisatie begrijpen.

Van de zeer kleine woningen is volstrekt niets te maken zo blijkt wel
Op de voor Stadgenoot zo dramatisch verlopen informatieavond in het Cassa 400 Hotel merkte ik al op, dat er van zo'n zeer kleine woning niets , maar dan ook helemaal niets te maken valt. Alleen een muizenfamilie zou er blij mee zijn zo vertelde ik.
Sommige bewoners vonden dat grappig. De opmerking blijkt niet alleen grappig, maar ook maar al te waar zijn! Uw woning, wordt door al die buizen en afvoerpijpen en een expansievat en een ketel nog kleiner dan dat die al is. Bovendien ziet het er niet allemaal niet uit! Hoezo, 'dat gaat mooi worden'.

Gigantisch netwerk van leidingen en afvoerpijpen in uw zeer kleine 'muizenwoning!'
Als het allemaal door zou gaan, dan wordt uw kleine woning, die alleen al daarom niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, een groot netwerk van leidingen en afvoerpijpen. Een fantastisch klimrek voor de eerder genoemde muizen, maar in werkelijkheid natuurlijk geen gezicht!

Koolmonoxide
Sommige huurders hebben het over het gevaar van koolmonoxide in de woning in de situatie zoals die nu is. Dat is volstrekt onterecht! Een CV Ketel in uw woning, zoals Stadgenoot die wil gaan aanbrengen, kan koolmonoxide gevaar opleveren. In de situatie zoals die nu is kan dat nooit, omdat de warmte op een heel andere plek, op de 7e verdieping, boven de woonlagen dus, opgewekt wordt. Vermindering van koolmonoxide gevaar geldt uitsluitend, als de combiketel een ouderwetse geiser vervangt !

Stadgenoot, een en al list en bedrog
Eerst is het woongebouw vol gehangen met plakkaten waarop te lezen stond 'dat gaat mooi worden!'  Ook zijn er folders met dezelfde tekst aan u uitgereikt door huismeester Jan Bulder. Daarna werd u op de informatieavond zo schandalig voorgelogen door het huurders verlakkende gladde glijers Stadgenoot duo Paul de Haas en Rob Boomgaard. Op die informatieavond heb ik beiden herhaalde malen medegedeeld, dat zij zich dood zouden moeten schamen om eenvoudige huurders zo te belazeren! Niets te veel gezegd zo blijkt wel weer. Als het doorgaat, dan wordt het helemaal niet mooi en u gaat er nog meer voor betalen ook!

Kozijnen
De bewonerscommissie stelt in haar schrijven, dat er zonder nieuwe c.v. installatie ook wel bespaard gaat worden, omdat er door het plaatsing van nieuwe kozijnen minder warmte verloren zal gaan. De commissie geloofd blijkbaar alles wat in die foldertjes van Stadgenoot staat en moet kennelijk eerst een modelwoning zien, voordat zij beseft dat er van die kleine woningen helemaal niets te maken valt. Zo worden u en ik én de commissie in die foldertjes ook door Stadgenoot schandalig voorgelogen dat u dubbel glas krijgt. Voorgelogen, want zij suggereren daarmee dat u nu geen dubbel glas heeft terwijl dat wel zo is!

Louise Wenthuis is een warm gebouw
Ik woon hier al bijna 19 jaar en ik hoor niets anders van medebewoners dat het woongebouw een warm gebouw is. De achterkant van de woningen is door de binnengangen uitermate goed geïsoleerd. De kozijnen die er nu inzitten zijn voorzien van dubbelglas, zijn absoluut niet verrot en er is verder ook niets mis mee.
Belachelijk om die (in de wintertijd) te gaan vervangen. Ik vermoed dat het over uw rug, iets met subsidie te maken heeft. Bewijzen kan ik het niet.


Grote minachting jegens huurders
Ik schrijf niets op wat ik niet kan bewijzen. Of ik schrijf het wel op maar vermeld er dan bij dat ik het niet kan bewijzen. Ik ken Stadgenoot (helaas) als de beste en ik weet dat het alleen maar om geld gaat. Stadgenoot heeft verder lak aan haar verhuurders.
De grote minachting van Woningcorporatie Stadgenoot jegens haar huurders blijkt alleen al uit het feit dat Stadgenoot heel laat, nauwelijks en in de meeste gevallen
e-mails en/of brieven van bewoners niet beantwoord.
Dat is een algemene klacht, een klacht die in heel Amsterdam te horen is!


Bewonerscommissie
Tot slot van dit bericht: Ik ken Baas Miep, voorzitster van de bewonerscommissie???, al bijna 20 jaar. Baas Miep laat het normaal gesproken absoluut niet over haar heen gaan, dat zij in een nieuwsbrief van 'haar bewonerscommissie' niet wordt genoemd.
Zou dat per ongeluk wel zijn gebeurd, wat natuurlijk bijna niet voor te stellen is, dan zou Baas Miep alles op alles zetten om die fout te herstellen. Echter, Baas Miep schittert in deze waarschijnlijk laatste nieuwsbrief van de bewonerscommissie door afwezigheid, want Baas Miep wordt op geen enkele wijze genoemd.

Vele jaren geen bewonerscommissie vanwege ruzie
Wij hebben vele jaren zonder bewonerscommissie gezeten, omdat niemand het lang volhoud met Baas Miep die met velen ruzie maakt of heeft. Baas Miep, handlanger van Stadgenoot en haar vreselijke kliek, is dik bevriend met Paul de Haas, maar ook nog met een andere slaafse handlanger van Stadgenoot, politieman Jack Druppers. Baas Miep laats zich, net zo als haar ex vriendinnen, waar Baas Miep nu ook weer ruzie mee heeft, graag misbruiken, door te verklaren wat Stadgenoot en haar kliek goed uitkomt.
Voor het >>> vals opgestelde proces verbaal van politieman Jack Druppers waar Baas Miep ook in voorkomt, geldt hetzelfde. 


Niemand wil met Baas miep in de commissie zitten
Al dat geruzie en gedoe maakte het, dat niemand met Baas Miep in een bewonerscommissie wilde zitten. Was dat in een enkel geval wel zo, dan duurde dat maar heel even, want dan was er weer ruzie. Mochten er nu bewoners zijn, die het niet netjes vinden dat ik dat hier allemaal opschrijf. Ga dan maar eens even navraag doen bij meerdere bewoners, die hier al wat langer wonen. U zult dan constateren, dat datgene wat ik hier vermeldt, nog een uitermate milde uitleg van de gang van zaken is. 

Stadgenoot en politie
Mocht u zich afvragen, waar ik de moed vandaan haal om Stadgenoot en de wijkagent als corrupt en misdadig aan te wijzen. Leest u dan de artikelen over Stadgenoot op mijn andere >>> website alstublieft! Ga er tijdens dat lezen maar van uit, dat ik inzake datgene wat ik daar beweer, deugdelijk en steekhoudend bewijs heb.
Uiteraard is dat bewijs elders veilig opgeborgen! Mocht ik er nog eens een rechtszaak van komen en ik tref daarbij een eerlijke rechter, een rechter die bereid is het een en ander wél uit te zoeken en dus aan waarheidsvinding doet. Dan gaat de vuile zaakjes doofpot van deze kliek open en dan 'hangt' zowel Stadgenoot als politieman Jack Druppers! 


* Enkele woningen hebben een wat grotere hal.

Volgende bericht wordt op zondag 28-12 geplaatst en gaat over het levensgevaarlijke ASBEST!!! wat wellicht ook in uw woning zit! 


Let op! De keuze is natuurlijk geheel aan u, maar velen die hebben getekend, hebben daar inmiddels spijt van!

Niet tekenen is in Nederland niet strafbaar. Teken niets!!!
Als u tekent, doet u afstand van al uw rechten!


Omdat in dit artikel namen worden vermeld én in het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. juridische afdeling
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
miep1949@gmail.com
miepco@gmail.com
w.g.cornelisse@hccnet.nl


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD
JOURNALISTEN WELKOM


Door onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer Stadgenoot,  kroegloper  Dhr. Vroeghindewey