woensdag 18 december 2013

STADGENOOT LIST, BEDROG BEWONERSCOMMISSIE

Persbericht:

Door Martin Vroeghindewey

Integrale,   alles   zeggende,   geluidsopnamen   van  de bewonersbijeenkomst op 16-12-2013 bewijzen opnieuw

Bewonerscommissie is absoluut list en bedrog! 


Bericht vertraagd! Nico van den Ham ten gevolge van bijeenkomst, al dagen in levensbedreigende toestand in ziekenhuis! Gaat nu iets beter.


Nep-bewonerscommissie is er uitsluitend voor de smerige belangen van het corrupte Stadgenoot!

Ordinair geschreeuw kwam van de commissie leden en op geen enkele wijze van Nico van den Ham, zo blijkt onomstotelijk uit de geluidsopnamen.

Nico van den Ham mocht ook deze keer absoluut niets zeggen en mag zelfs niet met medebewoners praten! Dat was de vorige keer ook al zo. 

Duidelijk is op de geluidsopnamen te horen, dat Nico niet heeft geschreeuwd, weinig heeft gezegd en opnieuw helemaal niets heeft mogen inbrengen.

Alles werd hem in opdracht van Stadgenoot volstrekt onmogelijk gemaakt.


Duidelijk is op de geluidsopnamen te horen, dat de in alle opzichten ordinaire en onbetrouwbare Stadgenoot-nep-commissieleden hebben geschreeuwd!
Meer geschreeuwd, dan welke aanwezige dan ook.


Bewoners  worden gecompenseerd en mogen van Stadgenoot iets leuks gaan doen met zijn allen! Wat zou dat zijn?

Nog minder bewoners op bijeenkomst dan de vorige keer

Opnieuw een zeer slecht bezochte bewonersbijeenkomst.
Een bewoners bijeenkomst georganiseerd door de door Stadgenoot geregisseerde pruts-ja-knikkers-bewonerscommissie.
Dat er nog minder bewoners aanwezig waren dan op de vorige ook al zo slecht bezochte schreeuw-bijeenkomst is ook wel te begrijpen. Het gestuntel slaat helemaal nergens op en de list en bedrog druipt van de nep-commissie af.

Commissie volstrekt incompetent
Gestuntel, geschreeuw en gebrabbel maakte vorige keer ook al deel uit van een regelrechte  schijnvertoning! >>> 
Voorzitster bewonerscommissie geeft stiekem een document van Stadgenoot, voor akkoord ondertekening, aan halfblinde 80 jarige bewoonster Hoe smerig wilt u het hebben! Lees maar verder, want de echte smerigheid komt zo!

Ordinaire schreeuw-brabbel-bewonerscommissie
Het is een en al geschreeuw en als Nico van den Ham, eens wat zinnigs wil zeggen dan wordt hem door de commissie, in opdracht van baas Stadgenoot, met een hele grote bek de mond gesnoerd. Precies zoals op de vorige bijeenkomst en exact zoals woningcorporatie Stadgenoot dat op de bijeenkomst in het Cassa Hotel ook al deed.
Er mag wel gesproken worden over de renovatie, maar uitsluitend over futiliteiten.
Zo min mogelijk waarheid mag aan het licht komen, dus Nico van den Ham moet zijn mond dicht houden en mag zelfs niet met andere bewoners praten!


'Ernstig probleem'
Aan het begin kreeg een studente uitgebreid de kans haar verhaal vertellen en aan haar zeer grote probleem werd dan ook heel veel aandacht besteed.
Haar probleem is, dat zij nog maar 2 maanden hier blijft wonen en het niet fijn vond eerst nog al die levens ontwrichtende ellende te moeten doorstaan. 'Deur dicht houden' was het advies van Nico van den Ham. Maar dat advies paste niet in het straatje van Stadgenoot en haar slaafse commissie, dus werd hem ogenblikkelijk de mond gesnoerd.


'Je moet je grote bek dichthouden en ophouden iedereen op te stoken'

Dat was wat het blanke mannelijke commissie lid (Nico weet zijn naam niet) Nico toeschreeuwde toen hij met een andere bewoner stond te praten. Tijdens een andere poging om wat zinnigs te zeggen, werd Nico door dat zelfde commissie lid als enige aanwezige gedreigd bij een volgende bijeenkomst (in de centrale hal) niet meer in die hal te mogen komen! Ja lid zijn van zo'n pulp nep-commissie is bij sommigen figuren al genoeg aanleiding om >>> megalomane wanen te veroorzaken!

Stadgenoot Handlanger Cornellisse
Toen Nico er wat van zij, dat schreeuw-troela, Stadgenoot-handlanger Miep met haar grote sla-bek zelf telkens overal doorheen stond te blèren en met anderen stond te praten, moest Nico zijn mond zelfs ook daarover dichthouden. Kan het nog smeriger, kan het nog vuiler? Kan het nog meer Stadgenoot? Ja dat komt nu!

Adjunct Stadgenoot-Directeur Miep Cornelisse wijdbeens met open gulp
Stadgenoot ja-knikker, ordinaire schreeuw-troela, dikke baas Miep Cornellisse ging op een gegeven moment met haar immens kolossale romp, wijdbeens met een open gulp, voor Nico van den Ham staan. Dikke baas Miep begon op de toetsen van haar telefoon te drukken en riep Nico toe, 
'ik laat je ophalen'. Dikke baas Miep, was wellicht in de verbeelding dat Nico van den Ham dan bang zou worden, omdat dikke baas Miep
haar
>>> politievriendje Jack Druppers, die Miep ook al in een door hem vals opgemaakt proces-verbaal heeft misbruikt, wel eens op zou kunnen bellen. 

Politieman
U weet wel, die politieagent waar Stadgenoot zo fijn mee samenwerkt, zoals mijnheer Paul de Haas van Stadgenoot op de eerste informatie avond zo enthousiast vertelde. Politieman Jack Druppers, die ook door Stadgenoot op de informatieavond in Hotel Cassa 400 was uitgenodigd maar, zo laf als hij is, niet op kwam dagen.
U weet wel de wijkagent die zonder meer 'hangt' als er een eerlijke rechter is, die wél bereid is aan waarheidsvinding te doen. Werkelijk te onderzoeken dus, of datgene wat Nico allemaal over deze politie-schurk op zijn andere >>> 
website  publiceert, misschien wel waar blijkt te zijn. Een eerlijke rechter, die dan misschien ook wel onderzoek wil doen, naar de vele, vele vuile doofpotzaken van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek.

Niets wijzer geworden
De enkele bewoners die de avond hebben bezocht, zijn helemaal niets wijzer geworden. Wel werd er nog medegedeeld, dat Stadgenoot de bewoners een tegemoetkoming wil 'schenken'. Beste lezer gaat u er even bij zitten want nu komt het; de huurders mogen kiezen uit, gezamenlijk iets leuks gaan doen, of een VVV Bon, of een bedrag.
De aanwezige bewoners hebben heel wat moeite moeten doen om de
nep-bewonerscommissie te bewegen te zeggen hoeveel dat bedrag dan wel was.


Nog een bewijs dat bewonerscommissie er is voor Stadgenoot
De commissieleden wilden aanvankelijk beslist niet zeggen hoeveel het bedrag was.
De bewoners moesten eerst vertellen met welk bedrag zij genoegen wilden nemen.
Wel werden de huurders alvast gewaarschuwd, dat het een klein bedrag zou zijn.
Het heeft heel lang geduurd voordat de commissieleden het bedrag hebben genoemd. Allemaal afgesproken werk! Stadgenoot zal de commissie wellicht hebben geïnstrueerd vooraf te vertellen, dat het een klein bedrag is. Vervolgens afwachten of de bewoners een lager bedrag dan €100,- euro noemen, want dat is dan het bedrag en dan gelijk toeslaan. Als de aanwezigen €75, hadden gezegd, had dat Stadgenoot 171 x €25,- euro gescheeld. Dat is Stadgenoot, zo wordt u door Stadgenoot, nu ook met hulp van hun slaafse commissie-handlangers >>> 
opgelicht

Niets mee opgeschoten, niet meer heen gaan
De enkele aanwezige bewoners zijn niets opgeschoten, door aanwezig te zijn op deze schreeuw en gebral avond en wij raden dan ook aan om een volgende keer helemaal niet meer te komen! Het heeft immers geen enkele zin! Zonde van uw tijd! 


Bericht vertraagt op deze site geplaatst. Nico van den Ham ten gevolge van bijeenkomst, in levensbedreigende toestand in ziekenhuis opgenomen
Dit bericht is pas 4 dagen na de bijeenkomst op deze site gepubliceerd.
De reden daarvoor is dat Nico in een acute levensbedreigende shock toestand is geraakt, waarbij de druk in zijn bloedvaten zo laag was geworden, dat zijn
 vitale lichaamsfuncties het bijna hadden begeven.

Oorzaak 
Kolos Miep, de bewonerscommissie-voorzitster en tevens adjunct directeur van Stadgenoot, is de oorzaak van de ziekenhuisopname van Nico van den Ham.
Kolos Miep is wijdbeens in een grote, maar toch nog veel te krappe spijkerbroek, met een open gulp, drukkend op haar telefoontoetsen, voor Nico gaan staan om hem te bedreigen met, 'ik laat je ophalen'.
Niet de bedreiging, 'ik laat je ophalen', maar de aanblik, heeft Nico in een ernstige shock toestand gebracht en is daardoor in een levensbedreigende situatie geraakt.


Angstaanvallen
Na een korte, maar intensieve behandeling in het ziekenhuis, is er inmiddels grote verbetering opgetreden en Nico is niet meer in levensgevaar. Dank aan de doktoren! Angstaanvallen, gepaard met hevig transpireren is nog wel aan de orde en Nico wordt dan ook nog 24 uur per dag bewaakt. Die angstaanvallen komen op, als het beeld van het 'open gulp moment', van die avond weer in Nico zijn herinnering naar boven komt. Nico moet dan ook nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven en medicatie gebruiken. 

Niet tekenen is in Nederland niet strafbaar. Teken niets!!!
Als u tekent, doet u afstand van al uw rechten!


Let op! mogelijk asbest in uw woning! Hierover later meer!


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via
e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:


pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. juridische afdeling
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
miep1949@gmail.com
miepco@gmail.com
w.g.cornelisse@hccnet.nl


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD
JOURNALISTEN WELKOM


(Door omstandigheden wordt het reeds aangekondigde bericht 'wanhoop oproep'  later gepubliceerd) 

Door onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer Stadgenoot,  kroegloper  Dhr. Vroeghindewey