zondag 29 december 2013

STADGENOOT | ASBEST | RENOVATIE

In het Louise Wenthuis zit de dodelijke sluipmoordenaar, ASBEST!!!Let op! In veel woningen zit het levensgevaarlijke ASBEST.


Asbestgevaar
Ik woon hier nu bijna 19 jaar en ben al heel vaak mannen tegen gekomen die waren gekleed in speciale pakken zoals rechts boven op de foto. Op de deur van de woning waar zij aan het werk waren hing dan een plakkaat waar angstaanjagende waarschuwingen op stonden. 'Niet betreden, Gevaar i.v.m. asbestverwijdering' of woorden van gelijke strekking. Beneden voor het gebouw stond dan een busje met reclame daarop die alles nog eens bevestigde. Het gebouw is voor 1 januari 1994 gebouwd en toen was asbest nog niet verboden! 

Stadgenoot folder
In het voorlaatste foldertje (nr. 3) wat u inzake de ingrijpende verbouwing van uw woning van Stadgenoot heeft ontvangen, staat ook het een en ander vermeld over asbest. Maar u hoeft zich nergens zorgen over te maken, want er is geen direct risico deelt het zo betrouwbare Stadgenoot u geruststellend mede.  Ik wil helemaal geen risico inzake asbest, geen direct risico en ook geen indirect risico! Bovendien is Stadgenoot een organisatie wat volstrekt lak heeft aan haar huurders en bovendien ook nog eens een extreem onbetrouwbare organisatie, dus waarom zou ik maar ook u, dat maar zo geloven. Trap niet in de gladde praatjes van Stadgenoot!

Asbest zit vaak in luchtkanalen, juist daar gaat de aannemer breken, hakken en boren!


Asbest zit vaak in de afvoer-riolering, juist daar gaat de aannemer breken, hakken en boren! 
Asbest komt soms voor in
vensterbanken, juist daar gaat de aannemer i.v.m. het plaatsen van een nieuw kozijn breken, hakken en boren!


Asbest zit ook in oud afdichtingskoord!


Het bovenstaande betreft juist nou net datgene waar de aannemer in gaat zitten hakken, breken en boren en als daar asbest in zit is dat levensgevaarlijk!

Eis absoluut een onafhankelijk onderzoek en een schriftelijke rapportage daarvan vóór dat u de aannemer laat hakken, breken en boren!
Laat u niets wijsmaken door Stadgenoot en eis voor uw eigen veiligheid een onafhankelijk onderzoek voor dat de aannemer uw woning compleet overhoop hakt, breekt en boort! 

Stadgenoot onbetrouwbaar

Stadgenoot is een onbetrouwbare, criminele organisatie die bewoners van 171 appar- tementen  lange tijd onnodig en welbewust aan groot gevaar heeft blootgesteld door
een
>>> pyromaan ongehinderd veelvuldig brand te laten stichten! 
Dit alles in samenwerking met haar kliek, waaronder wijkagent Jack Druppers.
Een zwaargewonde, die voor zijn leven verminkt is, is o.a. een gevolg van een die vele branden. Aan die huurder heeft Stadgenoot nog geen minuut aandacht besteed.
Het asociale Stadgenoot heeft volstrekt lak aan de veiligheid van haar huurders!


Een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau moet een onderzoek verrichten! Alleen een asbest-laboratorium-analyse kan uitsluitsel geven. Niet het, voor hun baas, zo slaafse personeel van Stadgenoot!   Asbest verwijdering mag alleen door een gecertificeerde verwijderaar (DAV) onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder (DTA) worden uitgevoerd!

'Vakkundig' personeel Stadgenoot

Laat u vooral niet ompraten door bijvoorbeeld de projectleider van Stadgenoot de heer Rob Boomgaart. Boomgaart, die als projectleider toch wel het een en ander zou moeten weten, sprak op de informatieavond in Hotel Cassa over de 'stangen' van de centrale verwarming. Toen ik hem verbeterde door te zeggen, 'leidingen', was de enige reactie van de heer Boomgaart een hele vuile blik richting mijn persoon.
Dus van die projectleider zou ik behalve dan, misleidende verkooppraatjes waar hij wel goed in is, ook maar niets verwachten!


Verdere informatie over het levensgevaarlijke Asbest:

>>> Waar komt asbest in voor

>>> Rijksoverheid Asbest

Let op! De keuze is natuurlijk geheel aan u, maar meerderen van de weinigen die hebben getekend, hebben daar inmiddels spijt van!


Niet tekenen is in Nederland niet strafbaar. Teken niets!!!
Als u tekent, doet u afstand van al uw rechten!


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 


Omdat in dit artikel namen worden vermeld én in het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via e-mail ook verzonden naar de volgende adressen:

pdehaas@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mvanduijn@stadgenoot.nl
woonbegeleiding@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl t.a.v. juridische afdeling
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
miep1949@gmail.com
miepco@gmail.com
w.g.cornelisse@hccnet.nl
bclw2011@gmail.com


I.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer Stadgenoot,  kroegloper  Dhr. M. Vroeghindewey