vrijdag 13 december 2013

STADGENOOT | MISDADIGE ONMENSELIJKE RENOVATIE

Nieuwe berichten over ASBEST!! Nep-vergoeding van Stadgenoot en een verslag van de bijeenkomst georganiseerd door de ordinaire schreeuw-bewonerscommissie zijn vertraagd i.v.m. grote drukte.  

Integrale geluidsopnamen bijeenkomst 16-12-2013 onthullen alles! Bewonerscommissie is absoluut bedrog en is er niet voor de bewoners, maar voor Stadgenoot!

Later meer.

Nieuwe berichten zo snel mogelijk op deze site.

________________________________________________


PERSBERICHT

NIEUWS RENOVATIE:

Opnieuw bewonersbijeenkomst
Op maandagavond 16 december a.s. is er weer een bijeenkomst in de centrale hal van het Louise Wenthuis inzake de misdadige, barbaarse renovatie.
Dit keer gaat het wellicht voornamelijk om de zeer ingrijpende verbouwing in uw woning.

Informatiefoldertje van woningcorporatie Stadgenoot misleidend.

De informatie vermeld in het foldertje, dat wij onlangs van Stadgenoot hebben gekregen, inzake de verbouwingswerkzaamheden, schijnt niet helemaal volledig te zijn zo meld de bewonerscommissie met teleurstelling. Nogal naïef naar mijn mening, want het mag toch onderhand wel bekent zijn, dat Stadgenoot lak en grote minachting voor haar huurders heeft en nooit het achterste van haar valse, criminele tong laat zien >>> Hoe woningcorporatie Stadgenoot haar huurders oplicht


Modelwoning
Ik heb gehoord dat de modelwoning klaar is. Een bewoner heeft verteld dat die woning er volstrekt niet uit ziet, omdat er overal pijpen en leidingen op de muren zijn gemonteerd. Hoe moet dat in de vele zeer kleine 'muizen' woningen? Kunnen wij er zelf nog wel in als al die pijpen en buizen gemonteerd zijn? Let wel, ik heb het gehoord en zelf niet gezien!

Wanhoop oproep
Uiterlijk zondag komt op zowel de 'Renovatie-website', maar ook op mijn hoofdwebsite een open wanhoop oproep te staan. Een wanhopige oproep voor hulp inzake de onmenselijke, barbaarse renovatie. Maar ook een hulp-oproep inzake de onophoudelijke onmenselijke klokkenluidersvervolging die ik van de misdaadorganisatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder wijkagent Druppers, al jaren moet ondergaan.
>>> Vals proces-verbaal van theater wijkagent. U weet wel die wijkagent, waar Stadgenoot zo fijn mee samenwerkt en die op de informatieavond in het Cassa Hotel ook was uitgenodigd, maar zo laf als hij is, niet op kwam dagen!


Mike van Duijn in de loge
Die Mike van Duijn die vanwege de renovatie in de loge zit, komt dan misschien wel aardig over, maar hij zou zich net zoals de gladde Stadgenoot glijers die ons op de informatie avond in het Cassa Hotel zo misleidend hebben voor- of is het opgelicht kapot moeten schamen. Schamen, omdat ook hij voor een zielige veer in zijn reet van zijn criminele baas bereid is eenvoudige huurders zo te belazeren. Want dat is wel degelijk, wat er hier gaande is!


Bewoners wennen aan de misdadige opgedrongen renovatie plannen van woningcorporatie Stadgenoot
Bewoners wennen aan het idee en geven beetje voor beetje toe. Dat is waar Stadgenoot op rekent! Zij hebben daar natuurlijk ervaring mee en maken daar schaamteloos misbruik van. Maar leest u die folder, met een kritische blik, nog maar eens goed na. Het is meer dan schandalig wat er gaat gebeuren. Allemaal over de rug van het 'huurders-gepeupel' waar woningcorporatie Stadgenoot zo'n minachting voor heeft! Het moet ons wel, maar mag Stadgenoot geen cent kosten! En dan blijkt de informatie in die folder van Stadgenoot, ook nog eens niet volledig te zijn volgens de bewonerscommissie.

Wat staat ons dan nog meer te wachten?

Ook ik weet dat natuurlijk niet, maar adviseer wel. Teken niets!
De mensen die wel hebben getekend en daar nu spijt van hebben, kunnen volgens mij nog terug. Want u bent niet volledig voorgelicht. Ik ben geen jurist, dus weet het niet, maar ga het de komende week wel uitzoeken.

Niet tekenen is in Nederland niet strafbaar. Teken niets!!!
Als u tekent, doet u afstand van al uw rechten!


In het kader van openheid en hoor en wederhoor, wordt deze publicatie via email ook verzonden aan de volgende adressen:

pdehaas@stadgenoot.nl 
jbulder@stadgenoot.nl
   

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
info@stadgenoot.nl t.a.v. Dhr. M. van Duin
mbos@stadgenoot.nl

P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
miep1949@gmail.com
miepco@gmail.com
w.g.cornelisse@hccnet.nl

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD
JOURNALISTEN WELKOM


(Door omstandigheden wordt het bericht 'wanhoop oproep'  later gepubliceerd) 


I.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer Stadgenoot,  kroegloper  Dhr. Vroeghindewey